dinhchien

USDJPY - cú rơi tự do hoàn thành hình con Dơi (Bat Pattern)

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Giá đang ở ngưỡng hỗ trợ.
- Đã break down kênh giá.
- Các tín hiệu indicator ủng hộ xu hướng giảm tiếp.
* Đo đóng cửa nến đang có tỉ lệ Harmonic.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.