haivinhbuh

Sóng hồi

Giá lên
haivinhbuh Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá hiện tại đã đi đúng hướng theo bài phân tích trước Lần này mình dự đoán giá sẽ hồi về 111.300/.400 trước khi tiếp tục đà giảm
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
giá chỉ lên gần tới 111.300 đã quay đầu :(
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.