DatTong

USDJPY, xu hướng đi lên trong tuần tới. !

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY , xu hướng đi lên trong tuần tới. !
Bình luận:
Move stoploss to entry.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.