BlackBull_Markets

Mô hình hai đỉnh với đồng Đô la Yên

Cặp UJ dường như đã đạt đến đỉnh của kênh bollinger band cho thấy rằng phong trào có thể đang hết động lực trong khi đứng đầu so với mức cao trong nước trước đó. Chỉ số RSI lại không đạt được mức cao mới, liệu chúng ta có sắp bắt được đỉnh không?

Chúng tôi mong muốn được tìm hiểu.

Import the BlackBull Markets Economic Calendar:
blackbull.com/en/economic-calendar/?utm_source=tradingview

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.