dinhchien

USDOLLAR - có tín hiệu giảm khung H1

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.