Dow Jones FXCM Dollar Index USDOLLAR

USDOLLARFXCM
USDOLLAR
Dow Jones FXCM Dollar IndexFXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

Chỉ số đồng Đô la Dow Jones của FXCM (viết tắt: DJ FXCM Index) là chỉ số tiền tệ theo dõi sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với nhóm 4 đồng tiền thanh khoản tốt nhất trên thế giới. Đây là sản phẩm hợp tác giữa FXCM và các chỉ số của S&P Dow Jones. Chỉ số này được thiết kế để giúp các nhà giao dịch đánh giá được liệu đồng Đô la Mỹ có đang mạnh lên hay yếu đi, được biết đến rộng rãi nhờ tính minh bạch và đơn giản của mình. Chỉ số này phản ánh sự thay đổi giá trị của đồng dollar Mỹ, được đo đạc bằng tương quan với các đồng tiền khác: chỉ số tăng khi đồng Đô la Mỹ tăng giá tương đối so với các đồng tiền, và giảm trong trường hợp ngược lại.

Nhóm các đồng tiền đem ra so sánh bao gồm: Euro, Bảng Anh, Yên Nhật & Đô la Úc với khối lượng bằng nhau, hay nói cách khác là được đánh trọng số như nhau. Các đồng tiền này hợp lại chiếm đến 80% tổng hoạt động giao dịch toàn cầu trên thị trường ngoại hối. Chỉ số DJ FXCM được giới thiệu vào ngày 1 tháng 1 năm 2011, với giá trị ban đầu là 10.000,00, được tính toán mỗi 15 giây và cập nhật liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cần chú ý rằng đây không giống với Chỉ số đồng Đô la Mỹ (DXY) vốn lâu đời và phức tạp hơn nhiều, được đánh trọng số giá trị theo vùng địa lý của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền khác. Trọng số này được quy ước bằng khối lượng giao dịch vậy nên đồng Euro có trọng số vượt trội trong công thức tính toán của DXY.

Các Mã liên quan

Chỉ số đồng đô la Mỹ
 
   
Hợp đồng tương lai Chỉ số USD
 
   
Đô la Mỹ / Euro
 
   
Euro / Đô la Mỹ
 
   
US DOLLAR INDEX® FUTURES
 
   
Chỉ số đồng đô la Mỹ