tranhuuthang

Theo dõi khả năng bật lên- Buy tiềm năng

OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
1. Nhìn từ xa, nến tuần có mẫu hình 3 đáy, cây nến phá vỡ ko đóng cửa ở trên, giá đi 1 đoạn xa, có nến nằm hoàn toàn trên.
2. Tuần tích lũy triệt tiêu sức mạnh giảm với nến thân ngắn.
3. Tuần đã đến vị trí hỗ trợ mạnh.
4. Đợi tín hiệu hành động giá.
Giao dịch đang hoạt động: Giá đang bật lên theo đúng kế hoạch, tiếp tục giữ lệnh