Đô la Mỹ / Đô la Singapore USDSGD

USDSGDOANDA
USDSGD
Đô la Mỹ / Đô la SingaporeOANDA
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày