BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối USD/SGD cuối tuần ra sao?

Giá lên
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
chúng ta thấy sau khi giá đã breakout mây kumo thì đang chững lại tại vùng cản bên dưới. đồng thời kijun sen cũng đang đi ngang và lực xuống còn yếu nên chưa thể xuống ngay tiếp được. dự là giá sẽ hồi về một nhịp lên vùng cản phía trên. cả nhà có thể canh buy ăn sóng hồi nhẹ này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.