BlackJack83

cặp ngoại hối USD/SGD

Giá lên
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Buy tại vùng giá 1.3642, và chốt lời tại 1.3726. cắt lỗ tuyệt đối tại vùng giá 1.3585. tỉ lệ R:R cho lệnh là 1:1,5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.