BlackJack83

cặp ngoại hối USD/SGD

Giá lên
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Buy tại vùng giá 1.3642, và chốt lời tại 1.3726. cắt lỗ tuyệt đối tại vùng giá 1.3585. tỉ lệ R:R cho lệnh là 1:1,5