ThanhDCOfficial

CHÚ Ý cặp tiền USDSGD, mở vị thế mua dài hạn.

Giá lên
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Sau khi giá phá vỡ mô hình tam giác sau một thời gian giảm điểm liên tục, cặp USDSGD đã đảo chiều và có xu hướng đi lên.

Chúng ta nên làm gì vào thời điểm này?
- Mua USDSGD tại vùng giá hồi 1.33- 1.34 khi có dấu hiệu đi lên ở thời điểm tiếp theo.
- Chú ý false breakout tại thời điểm này.

Chiến lược dài hạn chỉ phù hợp với Position trader.
Cẩn thận với day trader và Swing trader
Bình luận: Giá đã lên đúng như chúng ta mong đợi.
Bình luận: Thị trường đang đi lên
Giao dịch được đóng thủ công: Hãy đóng 1 phần lệnh của bạn lại để đề phòng rủi ro.
Bình luận: Những ai đã có lợi nhuận rồi