BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối USD/SGD

Giá xuống
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Cặp ngoại hối USD/SGD ưu tiên short xuống vùng cản bên dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.