truongdaiduy

Chu kỳ tăng của Singapore dollar đã hết. Hãy mua USD-SGD

FOREXCOM:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
31 lượt xem
2
Thuần kỹ thuật thôi, sáng nay chúng ta đã có điểm vào quá tốt.

Bình luận