OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
trên khung 4h, nến dài trên ma21.tìm điểm vào để buy ngắn hạn.