chimcut165

Mối tương quan tỷ giá và biến động thị trường

FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
Chúng tôi so sánh mối tương quan biến động tỷ giá và chỉ số thị trường vnindex
Tỷ giá ổn định và đi ngang thường thuận lợi hơn cho sự tăng giá của VNI
Tỷ giá tăng mạnh gây bất lợi cho chỉ số VNI và tạo áp lực bán tháo của NDT Nước ngoài

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.