U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG USDVND

USDVND IDC
USDVND
U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

USDVND Biểu đồ