FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
Biểu đồ tổng quan thị trường CK VN hiện tại tương đối bearish , có thể chỉ số VN30 sẽ giảm trong tuần này về lại mức hỗ trợ trên hình.