FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
Trung bình sau mỗi 10 năm VNĐ mất đi 30% giá trị so với USD