FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
Hiện tỷ giá các thời điểm