NgocHaiPearlie

USDVND - Tỉ giá liên ngân hàng có thể giảm trở lại.

Giá xuống
FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
USD suy yếu cùng với sự tăng tốc ơ các thị trường mới nổi có thể đẩy xu hướng dòng tiền dịch chuyển... Khả năng tỉ giá USDVND sẽ điều chỉnh giảm nhẹ lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.