dinhchien

USDWTI - Thị trường Gấu thắng thế

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX_IDC:USDWTI   U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
- Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ giả thuyết giảm.
- 3 mục tiêu tính bằng lý thuyết sóng Elliot .
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.