dinhchien

USOIL - Expecting to retest the last top

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
- Hiện tại Oil đang ở sóng đối xứng IV, kỳ vọng đi sóng V.
- Lưu ý: chỉ báo MACD & RSI nhớ luôn stoploss.