FSFI

USDWTI- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Bắt Theo Xu Hướng Tăng Ngay Bây Giờ

Giá lên
FX_IDC:USDWTI   U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
- Dầu Thô đã phá vỡ vùng kháng cự: 67.93.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua khi giá hồi về.
- Là người ưa mạo hiểm, tôi vào lệnh bằng mô hình Gartley.
- Nếu bạn là người mới hoặc thích an toàn. Có thể chờ mô hình nến từ chối như Pinbar, Áp Đảo... xuất hiện trong vùng Zone.
--
Entry: 68.63.
Stoploss: 68.10.
Target 1 dự kiến: 69.44.
Target 2 dự kiến: 70.47. (Mức Fib 1,272 mở rộng).
--
- Nếu bạn là người mới, hãy hiểu rằng chân D của mô hình Gartley có thể hoàn thiện thấp hơn vị trí dự kiến ban đầu. Miễn sao nằm trong vùng Zone là được.
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Gartley thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.