URIFX

@USDZAR => Mua wave cuối

Giá lên
OANDA:USDZAR   Đô la Mỹ / Rand Nam Phi
Break channel & giá tạo trend bull. Mua vào khi có correction.