tradeviet123

USOI,LỰA ĐIỂM và BẮT GIÁ

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu gãy về 96.Sẽ có 2 Plan:
1: Mua ngay 96 lên 99 xem phản ứng, phá được thì lên 103
2: đợi 94 mua và tp 99
Kèo ít nhất 300pip nên khối lượng an toàn
Chúc ae ngon miệng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.