DatTong

USOIL, Mô hình cái nêm trên H4.

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL , Mô hình cái nêm trên H4.
--> Dự đoán xu hướng theo hình vẽ !