DatTong

OIL, Bán theo H4.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dự đoán xu hướng OIL trên H4.
Bình luận: