AMBroker

Cơ hội mua dầu WTI

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng Trung tính
Hỗ trợ: 53.00 - 55.00 và 57.50
Kháng cự 63.50 và 66.50
Có thể thấy có nến pinbar hình thành tại vùng hỗ trợ 55.00 tuy nhiên vùng hỗ trợ này đã bị thủng.
Từ sau đợt sell off mạnh mẽ vừa rồi Oil vẫn chưa có một nhịp điều chỉnh hợp lí, hiện tại hỗ trợ mạnh 53.00 đang tiệm cận và có thể là một vùng mua hợp lí.
Chúng ta có thể canh buy tại vùng hỗ trợ này và để mục tiêu là 57.50-60.30
Đã hủy lệnh: