AMBroker

Cơ hội Short USOIL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng: Giảm
Hỗ trợ: 50-51.2, 53-54
Kháng cự: 63.5, 60.3 và 57.5.
Price action: Có một bearish pin bar được hình thành ở kháng cự 57.5 cùng hướng với xu hướng giảm vào thứ 5 trước.
Khi giá vẫn còn phía dưới 57.5 - 60.2 (vùng kháng cự) chúng ta giữ vững bias bearish .
Chúng ta có thể sell short tại vùng kháng cự cũng là vùng hình thành cây pin bar giảm - 57.5 và target về 54-53.