huong04x3c

Kịch bản giá dầu-Giẩm sâu trong thời gian tới.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu thô sau hơn 1 năm tăng trưởng thần tốc đã đi vào giai đoạn điều chỉnh, và lần điều chỉnh này sẽ là điều chỉnh sâu, điều chỉnh cho toàn bộ quá trình tăng từ tháng 4/2020. Với thời gian tăng trưởng kéo dài hơn 1 năm, thì thời gian điều chỉnh cũng sẽ tương đối dài. Trong thời gian trước mắt chúng ta có thể kì vọng giá dầu sẽ điều chỉnh về 3 mức của Fobo mở rộng là 0.5, 0.75 và 1.
Kế hoạch giao dịch dầu trong tuần tới là giảm.

Bình luận