Forex9999

SELL OIL TP quanh 48

Forex9999 Cập nhật   
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Như các bạn đã thấy giá Oil có 1 tuần tăng rất mạnh và liên tục, tuy nhiên Oil đang gặp cản cứng ở 53$/ thùng
Nhiều khả năng giá sẽ test lại vùng 48, ở đó là vùng fibo 50 của sóng H4 có khả nhiều dấu hiệu cho thấy giá có thể test lại vùng này
Trước T5 tuần ngay thì AE có thể canh bán đế trc T5 nhé !
Giao dịch đang hoạt động:
đang lãi r
Bình luận:
Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.