LegacyVA

Dầu: giảm thêm do lo ngại tăng nguồn cung

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Ả rập Sau đi vừa mới nói rằng sẽ tăng thêm nguồn cung cho một số khách hàng
Mỹ cũng đang có những động thái kìm hãm giá

>> Dàu đã giảm dưới 70$/ thùng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.