LegacyVA

Dầu: giảm thêm do lo ngại tăng nguồn cung

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Ả rập Sau đi vừa mới nói rằng sẽ tăng thêm nguồn cung cho một số khách hàng
Mỹ cũng đang có những động thái kìm hãm giá

>> Dàu đã giảm dưới 70$/ thùng