69 lượt xem
0
Dầu USOIL đang đi trong kênh giá tăng, ai thích giao dịch hàng hóa có thể canh scalp trong biên kênh giá này nhé!
Bình luận: follow theo trend scalp cũng được chút đỉnh nhỉ