TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Triển vọng kỹ thuật:
WTI đang tiến gần hơn tới 1 sự điều chỉnh sau khi tăng ngày thứ 3 liên tiếp, trong khi đó, triển vọng kỹ thuật hàng ngày của WTI cho thấy giá có khả năng tăng hướng lên vùng kháng cự xung quanh mốc $75.00
Tuy nhiên, mức Fibo từ đỉnh và đáy gần đây nhất cho thấy giá có thể điều chỉnh sớm hơn ở $74.00, vì vậy nhà đầu tư cần lưu ý các vị thế tại 2 vùng quan trọng $74.00 - $75.00 này, động thái giá giảm mạnh tại đây sẽ xác nhận một sự cắt ngang giá xuống, hướng WTI quay lại vùng $68.00
Quan điểm xây dựng trên cơ sở giá đóng cửa ngày phía dưới mức $75.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.