Elio_Le_111199

Dầu Crude tiếp tục xu hướng giảm, kỳ vọng sell tại 37.85

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tình hình kinh tế ảm đạm tại Hoa Kỳ sau nhận xét của Powell rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục ảm đạm cho tới 2021. Đồng thời các giải pháp mang tính tạm thời của OPEC với các cuộc họp 1 tháng 1 lần, dường như không kỳ vọng mang lại các kết quả tích cực từ thị trường.

Xu hướng giảm kỳ vọng tiếp tục về các vùng thấp hơn.

Chúng tôi kỳ vọng sell trong các đợt hồi phục (sell into rallies) tại 37.85 (Fibo 61.8)

⛔️Stop: 38.80
🎯Target1: 34.20 (Vùng đáy gần nhất)
🎯Target2: 33.60 (Fibo mở rộng)

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: https://t.me/ElioLe2222
⭐️⭐️⭐️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻: https://zalo.me/g/wlcqio692
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.