DatTong

USOIL, WTI CRUDE OIL, Đi lên !

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Phân tích OIL
W1:
- Xu hướng đi lên
- Giá đóng trên mức hỗ trợ
- Nến tuần cho cây nến tăng giá mạnh
--> UP
D1:
- Cấu trúc thị trường là uptrend
- Giá đã thất bại trong việc phá vỡ trendline và đóng trên mức hỗ trợ ngày ( 66)
- Nến ngày: Cho cây nến up mạnh ( Climax bar)
--> Chờ giá hồi lại, cho tín hiệu--> MUA
H4:
- Xu hướng hiện tại đi lên mạnh
- Giá đang test cản H4 ( 69)
- Nếu
+ Nếu giá cho tín hiệu giảm--> Chờ giá hồi lại--> có tín hiệu--> MUA (line red)
+ Nếu giá phá qua cản H4, cho xác nhận, chờ giá quay lại test cản cho tín hiệu--> MUA( line blue)
Bình luận:
Bình luận:
Sell oil 68.8, SL 69, tp 67.3 ( Scalping)
Bình luận:
Stoploss strategy scalp
Bình luận:
Bình luận:
Double TOP or breakout???
Bình luận:
Bình luận:
Pullback
Bình luận:
Pinbar h4--> Bán
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
D1:
H4:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
D1:
- Appear reversal candle at resistance
- However, the tendency is strong upward
--> Sell pullback
H4:
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
Sell 74.05, Stoploss 74.3
Bình luận:
Move stoploss to entry ! ( Profit ~ 30pip)
Bình luận:
Great ! profit ~ 100pip .
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.