dcironcop

Chiến lược OIL daily: LONG ONLY!

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Chart daily của OIL cho thấy hội tụ mạnh mẽ về giá. Do đó đối với khung dài chỉ ưu tiên long. Vùng long 53-54. Take profit 59. Stoploss khi giá rơi khỏi vùng 53.