DuyphongFX88

Cơ hội mua USOIL đang khá đẹp

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá vừa break qua vùng cản khá đẹp, đang nằm trên weekly open
Canh buy, TP ( take profit ) và SL ( stoploss ) như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.