DuyphongFX88

Cơ hội mua USOIL đang khá đẹp

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá vừa break qua vùng cản khá đẹp, đang nằm trên weekly open
Canh buy, TP ( take profit ) và SL ( stoploss ) như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu