NgocHaiPearlie

USOIL - Dầu tăng trở lại trái ngược với kỳ vọng giảm trước đó.

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu tăng trở lại vượt ngưỡng dừng lỗ của phân tích tuần đầu tháng, với biểu đồ ptkt như hiện tại thì tạm thời không nên giao dịch theo xu hưỡng xuống, nến tuần và tháng Oil vẫn có lực mua lên, trong khi về ptcb thì thời hạn OPEC họp cắt giảm sản lượng gần đến, về nguồn cung hiện tại đang được kiềm chế, còn về nhu cầu toàn cầu có thể tăng trở lại với kỳ vọng Mỹ Trung đạt được thoả thuận để thúc đẩy sản xuất tăng tiếp....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.