UnknownUnicorn33462838

Phân tích USOIL hiệu quả với phương pháp Wyckoff

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Phân tích USOIL hiệu quả với phương pháp Wyckoff

Như bạn thấy biểu đồ P&F ở bên phải.
USOIL đang tăng giá. Giá có thể đạt 85,5-86,6 như mục tiêu ước tính của chúng tôi.
Chúng tôi muốn thấy giá sẽ tăng lên để lấy thanh khoản trên mức cao trước đó.
Bây giờ, chúng tôi vẫn đang giữ các vị thế buy.

Nếu chúng tôi có một cấu trúc phân phối, chúng tôi có thể nghĩ đến việc bán USOIL sau đó.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị,
Cùng bình luận bên dưới nhé!
------------------------------------------
Những lưu ý khi sử dụng ý tưởng giao dịch USOIL này
Đây là ý tưởng và phân tích của ONLYGOLD.
Hãy xem nó như một ví dụ hoặc một bài viết tham khảo.
Bạn cũng cần phân tích riêng và quản lý rủi ro.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.