UnknownUnicorn33462838

Phân tích Bitcoin hôm nay 17/1, giá có thể test Quasimodo Level

BYBIT:BTCUSD   None
Phân tích Bitcoin hôm nay 17/1
Trong post trước, "Giao dịch Bitcoin hiệu quả với Wyckoff và Volume Profile"
Giá đã tiếp cận vùng chúng tôi đánh dấu và giảm.
Nhưng vị trí đó vẫn có thể chỉ là bẫy, dụ các trader vào lệnh bán.
Đây là dạng Golden Fakeout.

Giao dịch Bitcoin hôm nay như thế nào
Hiện tại, trên biểu đồ 1h của BTCUSD
Chúng ta thấy giá có thể test vùng Quasimodo Level với cách tiếp cận theo dạng nén (compression liquidity).
Tạm dịch là "vừa đi vừa lấy thanh khoản".
Ở vùng Quasimodo Level (QML) có Supply chưa test.
Chúng ta có thể quan sát giá ở đây, nếu có phản ứng từ chối thì vào lệnh sell xuống các key level ở dưới.
Và chỉ vào lệnh khi có đủ xác nhận.
*Chú ý: Nếu giá break level này và đi lên, mục tiêu tiếp theo khoảng 45.8-46.5k như bài trước (xem cuối bài).

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị,
Cùng bình luận bên dưới nhé!
------------------------------------------
Những lưu ý khi xem giao dịch Bitcoin này
Đây là ý tưởng và phân tích của nhóm ONLYGOLD.
Hãy xem nó như một ví dụ hoặc một tài liệu tham khảo.
Bạn cũng cần phân tích riêng và quản lý rủi ro.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.