NgocHaiPearlie

USOIL - Khả năng giảm điều chỉnh.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
PTKT khả năng giảm điều chỉnh về mức 60.2-61.85