hoainv_sp2

Nụ hôn cuối VCB, chào các bác em đi xa

Giá xuống
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Quan điểm cá nhân, không mang tính chất khiêu khích, ném đá, quăng sỏi với các bác còn VCB
+ Theo góc nhìn chu kỳ thì có thể nói Timing uptrend cho em nó đã hết rồi
+ Cụm nến đảo chiều tháng 5, 6 càng thêm cơ sở để khăng định em nó đã ra đi
+ Và cũng chỉ vài tháng nữa thôi là tia nắng lại sáng lên báo hiệu 1 chu kỳ mới

Bình luận

Thank you!
100 xu
+1 Phản hồi