hoainv_sp2

Nụ hôn cuối VCB, chào các bác em đi xa

Giá xuống
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Quan điểm cá nhân, không mang tính chất khiêu khích, ném đá, quăng sỏi với các bác còn VCB
+ Theo góc nhìn chu kỳ thì có thể nói Timing uptrend cho em nó đã hết rồi
+ Cụm nến đảo chiều tháng 5, 6 càng thêm cơ sở để khăng định em nó đã ra đi
+ Và cũng chỉ vài tháng nữa thôi là tia nắng lại sáng lên báo hiệu 1 chu kỳ mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.