HoangMinhchannel

VCI thoát khỏi vùng tích luỹ ngắn hạn

Giá lên
HOSE:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VCI trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối tốt sau khoảng thời gian tích luỹ trong khu vực 71.3 - 74.9, tại khu vực này, giá đang có dấu hiệu thoát mạnh ra ngoài và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn.

Mốc target dự kiến của VCI sẽ quanh khu vực 82.5 - 84.7

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.