HoangMinhchannel

VCI - Breakout khỏi kênh giảm trước đó

Giá lên
HOSE:VCI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Kể từ khi giảm mạnh từ giai đoạn đầu tháng 9 đến nay, VCI không có một trạng thái phục hồi đáng chú ý nào, tuy nhiên sau khi bắt đầu từ giai đoạn đầu tháng 10 đến nay, giá đã bắt đầu có sự phân hoá và lực cầu đã quay trở lại rõ ràng hơn trong, đáng chú ý là kênh xu hướng giảm trước đó đã bị phá vỡ, cùng với mô hình đảo chiều vai đầu vai nghịch cũng đang được hình thành tại vùng giá này với biên độ tích luỹ đang được bó hẹp và có khả năng thoát ra trong ngắn hạn.

Chúng ta có thể cân nhắc Mua ngắn hạn quanh vùng này với mục tiêu dự kiến quanh 30.5 - 31.5. Có thể quản lý dừng lỗ tại 26.00

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.