tannq121

VCS: 91K - 7.5.2021

Giá lên
HNX:VCS   VICOSTONE JSC
52 lượt xem
0
====================NOTE 7.5.2021================
Giá mua: 91.000
Lý do mua:
- Mua theo xu hướng tuần.
-Mua tại điểm kéo ngược: Fibo 0.318 = Support Line (vẫn nằm trong xu hướng tăng)
- Khung thời giang ngày : tạo nến pin par tại EMA 10
Kế hoạch quản lý rủi ro:
- Giảm tỷ trọng 1/2 tại: 86700 (rist: -4%) - Cắt lỗ toàn phần : -7%
- chốt lãi 1/2: tại giá 98k (Tỷ lệ RR: 1.5)
=========================TOBECONIUE===========
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: - Chốt lần 1: 5:50 (1.5R)
- Chốt taon phần tại 106k (đạt mục tiêu)