HarrisShallow_1

buy Vet giá hiện tại

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
Vet đã out khỏi trạng thái ''kiểm định cung cầu của btc'',phá vỡ trendline,keylevel là 1 tín hiệu khá tốt để gom Vet,có thể DCA nhiều lần.Mục tiêu chốt lời kỳ vọng vùng giá 0.031

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.