Trader-Pro-48

VET tích luỹ tiến tới mục tiêu trung hạn

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
Gom hàng từ vùng giá hiện tại trở xuống
mục tiêu trung hạn 0.0084