HoangMinhchannel

VGT xuất hiện tín hiệu vượt đỉnh

Giá lên
UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT trong ngắn hạn đang có tín hiệu tích cực tương tự EVE khi giá đã có tín hiệu vượt khỏi vùng tích luỹ 20. - 21.2 và đã được xác nhận tăng giá với volume lớn trong phiên hôm qua.

Dự kiến trong ngắn hạn, VGT có thể tăng đến vùng mục tiêu 25.8.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex