HoangMinhchannel

VGT xuất hiện tín hiệu vượt đỉnh

Giá lên
UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT trong ngắn hạn đang có tín hiệu tích cực tương tự EVE khi giá đã có tín hiệu vượt khỏi vùng tích luỹ 20. - 21.2 và đã được xác nhận tăng giá với volume lớn trong phiên hôm qua.

Dự kiến trong ngắn hạn, VGT có thể tăng đến vùng mục tiêu 25.8.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.