HoangMinhchannel

VGT xuất hiện tín hiệu vượt đỉnh

Giá lên
UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT trong ngắn hạn đang có tín hiệu tích cực tương tự EVE khi giá đã có tín hiệu vượt khỏi vùng tích luỹ 20. - 21.2 và đã được xác nhận tăng giá với volume lớn trong phiên hôm qua.

Dự kiến trong ngắn hạn, VGT có thể tăng đến vùng mục tiêu 25.8.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.