tannq121

VIB 58.6K - 19.5.2021

Giá lên
HOSE:VIB   NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
97 lượt xem
0
Ly do mua:
- Theo điểm kéo ngược ngắn hạn tại: EMA10 (vol tăng)
- Theo xu hướng chính (trend tăng)
- Theo sóng bank trong mua dịch
- Rist thấp: 4% - 56.8k
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt tại giá mục tiêu : 64.8k
- Chốt quá sớm (trước ký trả cổ tức 10 ngày - đang trong giai đoạn kéo giá).